Nejdůležitější právní předpisy

Zde naleznete odkazy na nejdůležitějších předpisy, podle nichž městská část postupuje při výkonu své činnosti. Tyto předpisy obsahují základní ustanovení o činnosti zastupitelstva městské části, rady městské části, o starostovi a tajemníkovi úřadu, komisích, odborech – t.j. orgánech rady atp.

 

Městská část se řídí těmito základními předpisy:

zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy a další obecně závazné vyhlášky a nařízení hl. m. Prahy.

zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě