Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Městská část Praha 5 vznikla dne 23. listopadu 1990 zákonem České národní rady č. 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze ze dne 9.10.1990.

Jedná se o subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou a navazující na působení Obvodního národního výboru Prahy 5.