Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2019

Kostel sv. Václava, Praha – Smíchov

  • 14. dubna Květná neděle

8:00, 9:30 a 18:00 – mše svatá – žehnání ratolestí na začátku každé mše svaté

 

  • 18. dubna Zelený čtvrtek

7:30 – modlitba se čtením + ranní chvály

15:00 – mše svatá na Palatě v Ústavu pro slabozraké

17:30 – mše svatá na památku Poslední večeře Páně, po mši svaté večerní adorace v „Getsemanské zahradě“ do 20:00.

 

  • 19. dubna Velký pátek

7:30 – modlitba se čtením + ranní chvály

9:30 – křížová cesta pro děti (sraz před kostelem)

15:00 – křížová cesta v kostele

17:30 – velkopáteční obřady – památka Umučení Páně

 

  • 20. dubna Bílá sobota

7:30 – modlitba se čtením + ranní chvály

15:00 – velikonoční katecheze pro děti

20:00 – velikonoční vigilie

 

  • 21. dubna Velikonoční neděle – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8:00, 9:30 a 18:00 mše svatá

  • 22. dubna Velikonoční pondělí

8:00 a 18:00 – mše svatá

 

Kostel sv. Gabriela, Praha – Smíchov

  • 14. dubna Květná neděle

11:15 – mše svatá – žehnání ratolestí na začátku mše svaté

  • 21. dubna Velikonoční neděle – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

11:15 – mše svatá