Poplatky za rozhodnutí

Jaké jsou poplatky za rozhodnutí stavebního úřadu?Poplatky řeší zákon č. 634/2004 Sb.,  o správních poplatcích


Práce pro něž postačí ohlášení stavebnímu úřadu se nezpoplatňují.


Zaplatíte však např.:


vydání stavebního povolení podle typu objektu – 300.-Kč až 3000.- Kč (v některých případech se poplatky sčítají).


vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení – 300.-Kč


vydávání povolení ke změně užívání stavby – 300.- Kč až 500.- Kč


vydáním povolení k odstranění stavby – 100.- Kč


dále jsou zpoplatněna některá místní šetření