Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

https://www.praha5.cz/co-mam-delat-kdyz-mam-vazne-nemocnou-maminku-ktera-je-hospitalizovana-v-nemocnici-a-nemuze-si-prebirat-svuj-duchod/

V jakém případě ve věci jednat Oprávněný příjemce důchodu není schopen pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav přebírat svůj důchod, účelně s ním nakládat nebo není schopen se podepsat
Charakteristika úkonu

Podání žádosti příjemcem důchodu nebo osoby, která chce být ustanovena příjemcem.

 

Výsledek úkonu Vydání rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.
Kdy věc řešit V případě problému s přebíráním důchodu.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

1)      Žádost

https://www.praha5.cz/kategorie/formulare-ke-stazeni/formulare-ke-stazeni-odbor-socialni-problematiky-a-prevence-kriminality/

2)      potvrzení ošetřujícího lékaře na formuláři, který je přílohou žádosti

3)      občanské průkazy oprávněného příjemce důchodu a žadatele o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

4)      potvrzení o výši a druhu důchodu nebo doklad o tom, kým je dávka důchodového pojištění vyplácena

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Má-li příjemce důchodu trvalý pobyt na naší městské části, žádost vyřizuje:

ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, Odbor sociální problematiky a prevence kriminality, oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb, 2. patro, č. dv. 223.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Bez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Bez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu není předmětem úkonu
Opravné prostředky Rozhodnutí o ustanovení zvl. příjemce dávek důchodového pojištění se vydává dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje v odvolacím řízení Magistrát hlavního města Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1.
Časté dotazy

Co mám dělat, když mám vážně nemocnou maminku, která je hospitalizovaná v nemocnici a nemůže si přebírat svůj důchod?

https://www.praha5.cz/co-mam-delat-kdyz-mam-vazne-nemocnou-maminku-ktera-je-hospitalizovana-v-nemocnici-a-nemuze-si-prebirat-svuj-duchod/

Sankce Stanoví zák. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Působnost Výkon státní správy v přenesené působnosti
Oblast Zák. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Klíčová slova Ustanovení zvl. příjemce dávek důchodového pojištění
Počátek platnosti popisu úkonu 31.12.1991 – Zák. č. 582/1991 Sb.
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

NE

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě