Oddělení provozně technické správy budov

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Technická podpora pro školská zařízení zřizovaná MČ Praha 5
V jakém případě ve věci jednat
Charakteristika úkonu
Výsledek úkonu
Kdy věc řešit
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky  

https://www.praha5.cz/sekce/oddeleni-provozne-technicke-spravy-budov/

 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy
Sankce
Působnost samostatná
Oblast
Klíčová slova
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě