Oddělení evidence obyvatel a voleb – VOLBY

položka Popis agendy
Název úkonu

VOLBY

Obecně:

https://www.mvcr.cz/volby/

Pro voliče:

https://www.mvcr.cz/volby/volby-web-pro-volice-for-voters.aspx

Pro kandidáty:

https://www.mvcr.cz/volby/volby-web-pro-kandidaty-for-candidates.aspx

 

V jakém případě ve věci jednat

V případě vyhlášení voleb

https://www.mvcr.cz/volby/druhy-voleb.aspx

Charakteristika úkonu Volební právo, volba kandidátů.
Výsledek úkonu Zvolení kandidátů.
Kdy věc řešit V rozmezí vyhlášení a konání voleb (např. vyřízení voličského průkazů, podání kandidátní listiny).
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky datovou schránkou, elektronicky – žádost o voličský průkaz opatřená uznávaným elektronickým podpisem
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Osobně – vyplnit žádost o voličský průkaz.

V listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

U toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede, u toho, kdo provádí registraci kandidátních listin.

Způsobem- datovou schránkou, elektronicky – žádost opatřená uznávaným elektronickým podpisem

Kde a jakým způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Osobně, u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; u toho, kdo provádí registraci kandidátních listin.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 

Bez poplatku

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 

Bez poplatku

Opravné prostředky

Soudní přezkum podle druhu vyhlášených voleb.

 

Časté dotazy Kde si zařídím? Kam se mám dostavit a dokdy? Kdy dostanu hlasovací lístky? Kdy si mohu vyzvednout voličský průkaz? Kde je moje volební místnost? Mohu pracovat v okrskové volební komisi?
Sankce Stanoví příslušný volební zákon podle druhu voleb.
Působnost Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
Oblast

Upravují volební zákony podle druhu vyhlášených voleb a jejich prováděcí předpisy

https://www.mvcr.cz/volby/volby-web-legislativa.aspx

Klíčová slova Volič, volební právo, kandidát, politická strana, hnutí, hlasovací lístek, volební místnost, kandidátní listina, výsledky voleb https://www.volby.cz/
Počátek platnosti popisu Podle druhu vyhlášených voleb https://www.mvcr.cz/volby/
Výsledek vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

 

NE

https://www.volby.cz/

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě