Oddělení právní a vymáhání pohledávek

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu vůči městské části Praha 5 (dále jen MČ) a o splátkovém kalendáři
V jakém případě ve věci jednat V případě existence dluhu vůči městské části Praha 5
Charakteristika úkonu V případě dluhu může dlužník podat žádost o uzavření dohody o jeho uznání a o jeho uhrazení prostřednictvím pravidelných splátek (splátkovém kalendáři), v případě schválení žádosti o vyhotovení dohody je tato uzavřena ve formě notářského zápisu
Výsledek úkonu Vyhovění nebo odmítnutí žádosti, na uzavření dohody o uznání dluhu a o splátkovém kalendáři není právní nárok
Kdy věc řešit Při existenci dluhu vůči MČ
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Existenci dluhu
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Existenci dluhu
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Datovou schránkou nebo mailem směřovaným správci pohledávek
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Písemnou žádostí, ústní žádostí, žádostí uvedenou do protokolu směřovanou správci pohledávek
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky  (MČ nezpoplatněno)
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky  (MČ nezpoplatněno)
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

 

Náklady na vyhotovení notářského zápisu

Opravné prostředky Námitka k rukám správce pohledávek
Časté dotazy
Sankce Nejsou
Působnost Samosprávná
Oblast Správa pohledávek
Klíčová slova Žádost, uznání dluhu, splátkový kalendář, dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři
Počátek platnosti popisu úkonu 1.1.2018
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Ne

* (není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě