Oddělení právní a vymáhání pohledávek

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Žádost o prominutí dluhu připadajícího na příslušenství pohledávky městské části Praha 5 (dále jen MČ)
V jakém případě ve věci jednat V případě existence dluhu vůči MČ
Charakteristika úkonu V případě dluhu na příslušenství pohledávky lze podat žádost o jeho prominutí
Výsledek úkonu Vyřízení nebo odmítnutí žádosti, na prominutí příslušenství není právní nárok
Kdy věc řešit Při existenci dluhu na příslušenství vůči MČ, přičemž za příslušenství pohledávky se považuje úrok, úrok z prodlení, náklady řízení, poplatek z prodlení a smluvní pokutu a za podmínky neexistence dluhu na jistině pohledávky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Existenci dluhu
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Existenci dluhu
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Datovou schránkou nebo mailem směřovaným správci pohledávek
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Písemnou žádostí, ústní žádostí, žádostí uvedenou do protokolu směřovanou správci pohledávek
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky  (MČ nezpoplatněno)
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky  (MČ nezpoplatněno)
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

 

Opravné prostředky Námitka k rukám správce pohledávek
Časté dotazy
Sankce Nejsou
Působnost Samosprávná
Oblast Správa pohledávek
Klíčová slova Žádost, prominutí, příslušenství, zákonný úrok z prodlení, poplatek z prodlení, smluvní pokuta, dluhy
Počátek platnosti popisu úkonu 1.1.2018
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Ne

* (není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě