Politici a zastupitelé uctili památku obětí komunismu

Pietního shromáždění k uctění památky obětí komunismu, který pořádala Konfederace politických vězňů ČR, se v sobotu 11. května 2019 v areálu hřbitova u krematoria v Praze – Motole za městskou část Praha 5 zúčastnil radní Petr Lachnit.

Pietní akt se uskutečnil pod záštitou primátora Prahy Zdeňka Hřiba, zúčastnili se ho paní Vlasta Preislerová, místopředsedkyně Konfederace politických vězňů ČR, konzul Velvyslanectví Maďarska pan Imre Szabados, místopředseda Senátu ČR pan Jiří Oberfalzer, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR pan Vojtěch Pikal, 1. místostarosta MČ Praha 4 pan Zdeněk Kovářík, radní MČ Praha 5 pan Petr Lachnit a další osobnosti.

Níže přinášíme projev přednesený Petrem Lachnitem.

Vážené dámy, vážení pánové, vážení političtí vězni,

dnešní módní názory považují ideály za znak nedospělosti, nevyzrálosti, možná dětinskosti. Život tě naučí! Zkušenosti ti poradí! Nemáš rozum, jsi jako dítě! Tato slova slýcháme tak často, že už se pomalu vytrácí jejich význam. Jakoby ideály byly dávno překonanou myšlenkou našeho života. Prázdným slovem.

Chtěl bych, abychom si alespoň dnes a tady dokázali uvědomit, že ctíme památku těch, kteří právě za ideály položili své životy. Byli mladí i starší. Nikoho z nich bychom se neodvážili označit adjektivem nevyzrálý. Věřili v mravní hodnoty. Věřili ve smysl své oběti. Ba co víc, považovali takovou oběť za svou povinnost k vlasti, ke společnosti, k ideálům!

Proč se drtivá část dnešní společnosti takových hodnot vzdala? Kde jsme udělali chybu? Proč se stala politika politikařením? Jak se mohlo stát, že nejvyšší hodnotou dnešní doby je majetek, společenská prestiž, moc?

Je dobře, že se tu každoročně scházíme. Bylo by ale málo, kdyby zůstalo jenom při této schůzce. Zkusme si celý rok, bez ohledu na výročí, připomínat odkaz těchto hrdinů kdykoli, kdy nás přepadne marnost, únava nebo jen obyčejná pochybnost o reálnosti boje za lepší společnost, která bude znovu uznávat hodnoty jako poctivost, statečnost, mravnost. Oni vytrvali až do samého konce. Proč se my máme vzdávat na samém začátku?

Chápejme, prosím, jejich postoje jako náš závazek. Jistě přes noc jen málo změníme. Bude to vyžadovat velkou trpělivost. Takové hodnoty se neobnovují revolucí, ale pouze soustavným působením a nejlépe vlastním příkladem. Možná se budou nad námi ostatní shovívavě usmívat. Možná i smát. Nenechme se tím odradit! Mějme stále před očima dnešní setkání. Mějme na paměti alespoň některá jména, která se řadí k tomuto místu.

Pokud nebudeme ctít ideály těchto padlých, byla by jejich oběť zbytečná. Takový pocit bych si nikdy nechtěl připustit!

Čest jejich památce. Ale především čest jejich odkazu.

Čest jejich statečnosti, kdy je ani cena nejvyšší neodradila od boje za jejich, a doufám, že i za naše, ideály!

 

 

Vlasta Preislerová, místopředsedkyně Konfederace politických vězňů ČR

 

Radní MČ Praha 5 Petr Lachnit