Pokyny pro získávání oprávnění k instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů

14/09/2022

Pokyny pro získání oprávnění k instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů

(instalace kamen a kotlů na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel)

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba.

Provedení instalace osobou oprávněnou je vyžadováno pouze v případě, že jde o dotované zařízení (obvykle v rámci programu Nová zelená úsporám).

Podle § 10d zákona je touto oprávněnou osobou fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění. Oprávněná osoba má povinnost zajistit provedení instalace vybraných zařízení fyzickou osobou, která je držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, které není starší než 5 let.

 

 

Potřebné živnostenské oprávnění:

  1. a) pro vodoinstalatérství a topenářství, pro montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení nebo pro kamnářství a
  2. b) příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.

 

Pro potřeby zákona byly v NSK vytvořeny následující profesní kvalifikace:

 

Zdroj: Společné stanovisko MPO a SEI k dodržování ustanovení § 10d zákona o hospodaření energií.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě