POHYB VENKU – aktuální nařízení, doporučení, omezení

Vážení sousedé, vzhledem k tomu, že bylo omezení volného pohybu prodlouženo do 1. dubna 2020, přinášíme vám aktuální souhrn nejdůležitějších nařízení a doporučení platných pro pohyb na všech místech mimo bydliště.

Aktuální informace sledujte na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR ZDE.

https://koronavirus.mzcr.cz/

Plná znění vládních nařízení jsou k dispozici na webových stránkách Vlády ČR ZDE.

 

Od pondělí 20. dubna dojde k postupnému rozvolnění opatření Vlády ČR souvisejících s nouzovým stavem. Seznam uvolněných činností i venkovních aktivit najdete v přiložené tabulce.

 

 

 

Obecně platí:

I. Nošení roušek

Aktuálně platí zákaz vycházení bez ochranných prostředků dýchacích cest.

S účinností od 19. března 2020 od 00:00 vláda zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Podle předsedy krizového štábu Romana Prymuly mají lidé na veřejnosti raději nosit klasické roušky, nikoliv respirátory s ventilem. Proč? Rouškou chrání člověk své okolí, naopak respirátor může vylučovat do prostředí škodlivé viry. „Je nežádoucí, aby obyvatelstvo používalo respirátor. Chceme, aby obyvatelstvo nevylučovalo virus do okolí,“ vysvětlil R. Prymula.

-Než si roušku nasadíte, důkladně si umyjte ruce.

-Zakryjte ústa a nos.

-Roušku vytvarujte tak, aby dobře přiléhala k nosu a tvářím.

-Nedotýkejte se roušky během užívání. Pokud se dotknete, umyjte si ruce mýdlem či antibakteriálním gelem.

-Snímejte roušku odzadu (vyhněte se přední části)

-Jednorázovou roušku ihned vyhoďte do uzavíratelného koše.

-Bavlněnou roušku po použití sterilizujte (nechte projít varem).

-Hned poté si umyjte ruce.

 

Nejjednodušším způsobem, jak roušku sterilizovat, je vyvaření. Nechte vodu s rouškami projít minimálně 5 minut varem a usušte. Roušky lze také prát v pračce (odděleně od ostatního prádla), a to na minimálně 60° C, ideálně však na 90° C, po dobu praní 30 minut. Roušky je pak zapotřebí ještě vyžehlit, ideálně párou. Pokud nemáte parní žehličku, pak alespoň na nejvyšší stupeň po dobu 5 minut.

 

II. Nakupování

V obchodech platí stejně jako všude jinde ve veřejném prostoru nutnost zakrývat si nos a ústa ochrannými prostředky. Od 25. 3. je čas mezi 8:00 a 10:00 v maloobchodních prodejnách (s prodejní plochou větší než 500 m2) potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží vyhrazen seniorům. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili. Toto opatření se netýká lékáren. Vzhledem k vládou vyhlášenému omezení volného pohybu osob (až na vymezené nezbytné výjimky) je nařízeno omezení pohybu ve veřejném prostoru pouze na nezbytně nutnou dobu. Doporučuje se využívat přednostně bezhotovostní platební styk.

 

III. Venčení psů

Ačkoliv platí zákaz volného pobytu osob na území celé České republiky, „zajištění péče o zvířata“ představuje v tomto ohledu jednu z výjimek. Venčení psů je tedy možné, ovšem za předpokladu, že dodržíte nařízení související s jakýmkoliv jiným pobytem ve veřejném prostoru. Během venčení tedy:

-Využívejte ochranné prostředky dýchacích cest tedy např. roušku.

-Nepobývejte ve veřejném prostoru déle, než je nezbytně nutné.

-Udržujte odstup od ostatních lidí alespoň 2 metry, neshlukujte se.

Tématu se věnujeme rovněž na webových stránkách MČ Praha 5 ZDE.

 

IV. Sport, volný čas, dětská hřiště

Do 1. dubna 2020 je v souvislosti s prodloužením omezení volného pohybu osob zakázáno navštěvovat vnitřní i venkovní sportoviště.

Na území MČ Praha 5 jsou do odvolání uzavřeny areály Dětský ostrov (Janáčkovo nábřeží) a Okrouhlík (ulice Třístoličná x Podbělohorská).

Pokud se rozhodnete pro návštěvu oficiálně neuzavřeného dětského hřiště platí zde stejná nařízení jako kdekoliv jinde ve veřejném prostoru, tedy, že: doba zde strávená by měla být co možná nejkratší; osoby, které se zde pohybují (včetně dětí), musí mít ochranné prostředky dýchacích cest; nesmí docházet ke shlukování či ke vzniku větší koncentrace osob, přičemž se doporučuje dodržovat odstup od ostatních lidí alespoň 2 metry.

 

V. Senioři – pokud možno nevycházet

Osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Nejlepší prevencí tak je vycházet z domu co nejméně, ideálně vůbec. S účinností od 25. března 2020 je seniorům vyhrazen čas, a to od 8:00 do 10:00 hod., kdy mají zákaz přítomnosti v maloobchodech (s prodejní plochou větší než 500 m2) osoby pod 65 let, proto se doporučuje seniorům využít tento čas pro zajištění svých potřeb. V menších prodejnách mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

Pokud si nevíte rady, obraťte se na bezplatnou nonstop linku 800 160 166, která je určena především pražským seniorům a její zkušení operátoři jsou připraveni pomoci nejen s dovážkou nákupu potravin, léků a hygienických potřeb až domů, ale zajistí případně i psychologickou pomoc.

Pomoc v terénu vám následně poskytnou proškolení dobrovolníci z řad Červeného kříže, skautů, Života 90 a dalších.

Nebojte se této služby využít.

Kontaktovat můžete informační linku MČ Praha 5:

257 000 555 –  vždy od pondělí do pátku mezi 8 – 20 hodinou 

 

Kdo může pomoci s nakupováním

1. Na nákup jít můžete. Mějte ale zakrytá ústa a nos(rouška, šátek) a udržujte si odstup nejméně 2 metry od ostatních lidí, s nikým se nezdravte potřesením rukou. Od 25. 3. je pro seniory v obchodech přednostně vyhrazený čas 8-10 hodin.

2. Pokud se na nakupování necítíte, požádejte rodinu

3. Když nemáte rodinu a žijete sami, požádejte sousedy– nebojte se, nestyďte se, lidé vědí, jaká je situace, a nebudou mít pocit, že je obtěžujete

Při využívání donáškových služeb preferujte bezkontaktní předání. Pokud není možné, zkraťte prosím dobu předání na minimum a noste ochranné prostředky.

 

 

Aktuality týkající se KORONAVIRU naleznete ZDE

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě