Podpora vzdělávacích aktivit a sociokulturních aktivit směřujících k integraci cizinců v roce 2023 na území MČ Praha 5

08/08/2023

Městská část realizuje projekt „Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit směřujících k integraci cizinců v roce 2023 na území MČ Prahy 5“.

Od 9.5. 2023 opět odstartoval projekt „Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit směřujících k integraci cizinců v roce 2023 na území městské části Praha 5“, spolufinancovaný z dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace cizinců na lokální úrovni na základě usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 – Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

Cílem projektu je jako v předchozích letech navázat na nejžádanější aktivity a tím usnadnit integraci a vzájemné poznávání. Aktivity se zaměřují na sdílení a rozvoj společných kulturních hodnot, zlepšení informovanosti cizinců, rozvíjení komunikačních dovedností, především formou vzdělávacích aktivit dětí a dospělých cizinců. Zdokonalením cizinců v komunikačních dovednostech se zkvalitní soužití mezi cizinci a většinovou společností. Realizace bude zajištěna Úřadem Městské části Praha 5.

MČ Praha 5 chce v roce 2023 v rámci projektu realizovat tyto aktivity:

  • Doučování českého jazyka pro děti na MŠ a ZŠ
  • Doučování ČJ pro dospělé online formou
  • Doučování ČJ pro dospělé Ukrajince prezenční formou
  • Integrační odpoledne v Komunitním centru Prádelna
  • Integrační setkání s tvořivou dílnou v Komunitním centru Konírna pro seniory a Ukrajinské občany a jejich rodiny
  • Integrační vycházka Prahou s piknikem pro Ukrajinské občany a jejich rodiny a seniory
  • Dětský den pro děti všech národností

 

Kurzy českého jazyka pro dospělé byly zahájeny od května a je o ně velký zájem. Jejich kapacita je již naplněna. Zájemci se mohou hlásit na e-mail koordinátorky projektu Ing. Barbory Mikoláškové: barbora.mikolaskova@praha5.cz

Všechny zájemce evidujeme na čekací listině a oslovíme je, pokud se uvolní místo nebo v příštím ročníku projektu.

Všechny aktivity jsou pro zájemce zdarma.

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě