Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit směřujících k integraci cizinců v roce 2021 na území městské části Praha 5

06/05/2021

Městská část realizuje projekt „Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit směřujících k integraci cizinců.

Od 3. 5. 2021 je realizován projekt „Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit směřujících k integraci cizinců v roce 2021 na území městské části Praha 5“, spolufinancovaný z dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace cizinců na lokální úrovni na základě usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu. Projekt napomáhá začleňování cizinců do společnosti v naší městské části. Nabízí dětem i dospělým aktivity, které se zaměřují na zdokonalování jazykových dovedností sociokulturních znalostí.

Mezi hlavní aktivity v rámci projektu integrace patří doučování ČJ dětí v mateřských a základních školách a doučování ČJ pro dospělé. Tyto aktivity již běží. Vzhledem k mimořádným okolnostem podpořilo Ministerstvo vnitra ČR i distanční a individuální formu výuky, díky které se do projektu může zapojit více jednotlivců z řad cizinců. Kurzy ČJ pro dospělé je již naplněn, ale zájemce stále evidujeme. V případě uvolnění místa v kurzu je budeme kontaktovat. Seznam čekajících zájemců také využijeme v příštím roce pro otevření více kurzů.

Dalšími plánovanými aktivitami jsou:

  • Integrační odpoledne a vycházky po Praze ve spolupráci s Komunitním centrem Prádelna. Tyto aktivity jsou plánovány v období červen – září a také dle pandemické situace.
  • V rámci projektu budou také přeloženy informace na webu MČ Prahy 5 do anglického jazyka, ruského jazyka, ukrajinštiny a vietnamštiny dle Analýzy cizinců na území MČ Prahy 5 z roku 2018.
  • Dále budou také vytvořeny brožury pro cizince, které budou obsahovat základní informace z chodu úřadu a běžné životní situace. Přeloženy budou do výše zmiňovaných jazykových mutací.
  • Z projektu také vznikne pozice Interkulturní pracovník pro cizince, který bude v prostorách Vzdělávacího a informačního centra Praha 5 k dispozici ve vyhrazených hodinách na poradenství a pomoc cizincům.

 

Všechny aktivity jsou pro zájemce zdarma.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě