Podpora matematické gramotnosti v Praze 5

14/12/2020

V Praze 5 působí Pracovní skupina pro podporu Matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého dítěte a žáka, která se v Praze 5 zabývá podporou školství a vzdělávání v oblasti matematické gramotnosti. Skupina se věnovala i úkolu nazvaném Podpora matematické gramotnosti v Praze 5 v karanténě – aneb jak jsme to zvládali my učitelé.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5

reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě