Podpora matematické gramotnosti v Praze 5

V Praze 5 působí Pracovní skupina pro podporu Matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého dítěte a žáka, která se v Praze 5 zabývá podporou školství a vzdělávání v oblasti matematické gramotnosti. Skupina se věnovala i úkolu nazvaném Podpora matematické gramotnosti v Praze 5 v karanténě – aneb jak jsme to zvládali my učitelé.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5

reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677

Přílohy ke stažení