Podněty veřejnosti

Městská část prověřila celou řadu podnětů veřejnosti, podaných buď prostřednictvím portálu Cyklisté sobě, nebo zaslaných přímo městské části. Na základě těchto podnětů byly provedeny některé změny v dopravním značení. Jedná se např. o výměno dopravního značení u vjezdu do ulice Matoušova (povolení vjezdu cyklistů po ulici Štefánikova směrem a Andělu), vydání stanovení dopravního značení pro povolení vjezdu nemotorových vozidel do ulice Nad Hliníkem nebo Trachtova. Bylo zahájeno jednání s majiteli pozemků a komunikací o povolení obousměrného průjezdu v ulici Za Zámčkem. Na magistrát hl. m. Prahy byl předán návrh na proznačení průjezdu cyklistů od Barrandovského mostu na ulici Strakonická a uzel Lihovar.