Podněty a připomínky k návrhu Metropolitního plánu

22/05/2018

Informace k podávání podnětů a připomínek k návrhu Metropolitního plánu

Připomínky k návrhu Metropolitního plánu může každý uplatnit u pořizovatele (Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy) po dobu 30 dní od společného jednání o návrhu Metropolitního plánu, které proběhne dne 27. 6. 2018.

Informaci o veřejném vystavení návrhu Metropolitního plánu naleznete na webové adrese http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/metropolitni_plan/informace_o_vystaveni_MPP.pdf .

Informace k projednání návrhu Metropolitního plánu a odbornou pomoc se zvládnutím procesu podání připomínky Vám poskytnou pracovníci Odboru územního rozvoje Úřadu městské části Praha 5 v konzultačních hodinách, speciálně věnovaných problematice Metropolitního plánu. Tzn. každý čtvrtek od 14 do 16 hod. na adrese Štefánikova 13 – 15 (objekt Radnice) ve 2. podlaží v místnosti č. 206 se můžete obeznámit s přípravou a základními parametry tohoto významného koncepčního dokumentu.

Návrhy zásadních připomínek MČ Praha 5 budou předloženy k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 5 dne 19. 6. 2018.

Podněty k návrhu Metropolitního plánu můžete zasílat na e-mailovou adresu:

podnety@praha5.cz, nejpozději však do 27. 6. 2018. MČ Praha 5 se jimi bude v červenci zabývat.

 

Podrobné informace o pořizování Metropolitního plánu naleznete na adrese:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan/index.html.

Pro celkový přehled Vám níže uvádíme nejdůležitější termíny týkající se projednávání návrhu Metropolitního plánu, podnětů a připomínek:

 Chronologie projednávání Metropolitního plánu ve vztahu k městské části Praha 5

 • 16. 4. 2018

Zveřejnění návrhu Územního plánu hl. m. Prahy – Metropolitního plánu (dále MPP) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území na stránkách Institutu plánování a rozvoje (IPR) a Odboru územního rozvoje MHMP (ÚZR MHMP)

 •  27. 4. 2018 – 27. 7. 2018

Výstava MPP ve výstavních prostorách Centra Architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), Vyšehradská 51, Praha 2 (areál Emauzského kláštera)

 • 18. 4. 2018

Oznámení o zveřejnění informace o veřejném vystavení návrhu MPP na webových stránkách MČ Praha 5 

 • 24. 4. 2018

Představení návrhu MPP na Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

 • 30. 4. 2018

Oznámení o zřízení e-mailové adresy podnety@praha5.cz, na níž mohou občané zasílat své podněty, týkající se připravovaného MPP.

 • 2. 5. 2018 – 3. 5. 05. 2018

Představení návrhu MPP prostřednictvím informačního kontejneru IPR Praha na křižovatce Anděl.

 • 15. 5. 2018

Představení MPP a přípravy připomínek MČ Praha 5 na zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 

 •  21. 5. 2018

Zahájení výstavy části návrhu MPP v rozsahu území MČ Praha 5 v Malé galerii budovy Radnice MČ Praha 5 na Smíchově včetně interaktivní prezentace celého MPP.

 • 22. 5. 2018

Předání podnětů od občanů, obdržených prostřednictvím e-mailové adresy podnety@praha5.cz, pracovní skupině, zřízené k návrhu připomínek MČ Praha 5 k návrhu MPP, ke zpracování na projednání ve Výboru územního rozvoje MČ Praha 5 (VÚR) dne 29. 05. 2018.

 • 29. 5. 2018

Projednání zásadních připomínek MČ Praha 5 k MPP na VÚR ZMČ Praha 5 navržených pracovní skupinou k MPP

 •  5. 6. 2018

Projednání zásadních připomínek k MPP na společném jednání KD RMČ Praha 5, VÚR a VŽP ZMČ Praha 5

 

 • 11. 6. 2018

Spuštění aplikace ÚZR MHMP pro tvorbu připomínek k MPP na adrese htpps://pup.praha.eu/mp

 

 • 19. 6. 2018

Projednání zásadních připomínek MČ Praha 5 k MPP v ZMČ Praha 5

 

 • 27. 6. 2018

Společné jednání k MPP (bude oznámeno veřejnou vyhláškou)

 

 •  27. 6. 2018

Ukončení přijímání podnětů na adrese: podnety@praha5.cz

 

 • 27. 7. 2018

Poslední den pro podání připomínek k MPP pořizovateli MPP (ÚZR MHMP)

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě