Poděkování ředitelkám a ředitelům škol

12/07/2022

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,

 

máte za sebou náročný školní rok, který nemá v naší novodobé historii obdoby. Pandemie, válka, nedostatek učitelů, mimořádné požadavky rodičů  – to jsou asi hlavní důvody předchozích náročných dnů a měsíců. K tomu máte za sebou každodenní radosti a starosti, které přináší běžný školní a rodinný život. Nápor na zvládnutí úkolů i nároků byl enormní! Vy jste ale vše profesionálně i lidsky zvládli a s naléhavými a novými úkoly či běžným provozem jste se dokázali velmi dobře vypořádat.

 

Členové Rady MČ Praha 5 si velmi váží vaší práce. Dokladem dobré spolupráce je i vzájemné sdílení informací a témat a jejich přetavení v materiály, které byly předkládány k projednání právě nám, členům RMČ Praha 5. Doufáme, že vám jejich výstupy umožnili snáze řídit a rozvíjet vaši školu. Dokážeme si představit, že jste hodně unavení a vyčerpaní. Máte na to nárok, a kdo trošku zná školské prostředí, nediví se. Věříme však, že vám funkce ředitele školy přináší i radosti a pocit naplnění. Stálou odměnou učitele jsou bezstarostné, usměvavé, šťastné a spokojené děti.

 

Byli jsme, coby členové Rady naší městské části, na našem zasedání dne 11. 7. 2022 informováni paní starostkou Mgr. Zajíčkovou odpovědnou pro oblast školství, o skutečnosti, že nyní, v letním období, začala probíhat osobní setkání, během kterých bude poskytována zpětná vazba, a to jak od ředitelů směrem ke zřizovateli, tak i obráceně. Dále budou diskutovány nové náměty, nápady a bude možnost si vysvětlit i případně odlišné postoje. Zároveň budou vyhodnocovány dosavadní zkušenosti, jež jste nabyli v právě ukončeném školním roce.  Paní starostka nás taktéž informovala, že je velmi potěšena profesionálním vztahem, který jste si za dobu jejího působení ve funkci radní pro školství vytvořili.

 

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, rádi bych vám popřáli, abyste letní prázdninový čas prožili se svými blízkými, odpočinuli si a načerpali novou energii do začátku nového školního roku.

 

 

Členové Rady MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě