Po úpravě křižovatky Janáčkovo nábřeží – Jiráskův most vzniknou nové bezbariérové přechody pro chodce

02/03/2023

Praha 2. března 2023 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí v sobotu 4. března 2023 rekonstrukci komunikací a chodníků na křižovatce Janáčkovo nábřeží – Jiráskův most v Městské části Praha 5. Stavba je koordinována s obnovou a modernizací světelného signalizačního zařízení (SSZ). Během prací dojde k přestavbě této křižovatky s důrazem na úpravy chodníků a doplnění přechodů pro chodce v bezbariérové úpravě. V prostoru předpolí Jiráskova mostu tak vzniknou tři nové přechody pro chodce.

 

 

Povrch vozovek zůstane asfaltový v celém opravovaném úseku. Upraví se nebo vymění kamenné obruby a přestaví se navazující chodníky, které budou převážně z kamenné mozaiky. V severní části křižovatky do ulice Janáčkovo nábřeží budou nároží vytažena směrem do křižovatky a doplněny přechody pro chodce přes zbývající ramena křižovatky. Stávající směrový ostrůvek ve směru z mostu bude odstraněn.

 

Nový přechod pro chodce bude vybudován i mezi ostrůvkem oddělující výjezd a nájezd na Jiráskův most a východním chodníkem podél nájezdu na most. Jižně od tohoto přechodu pro chodce bude vytvořena plocha pro nájezd cyklistů mimo vozovku. Nový přechod pro chodce ve směru z Jiráskova mostu bude proveden jako sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty. Takto bude upraven i přechod v jižní části křižovatky mezi hotelem Riverside Prague a chodníkem podél nábřeží. Severně od hotelu dojde k vytažení nároží křižovatky a zkrácení délky přechodu pro chodce mezi hotelem a Dienzenhoferovými sady.

 

Na přechodu budou zřízeny bezbariérové rampy s nášlapem obrubníku. Doplněné budou varovnými a signálními pásy, které budou. provedeny z kostek ze stejného přírodního kamene jako dlažba nebo z materiálu polymer-beton s upraveným povrchem pro nevidomé. Lem dlažby bude proveden z přírodního kamene s hladkým povrchem. Signální i varovný pás budou vyskládány ve stejném vzoru a barevnosti jako navazující mozaiková dlažba.

 

 

Dopravní omezení

 

V průběhu stavebních prací, v termínu od 4. března do 3. dubna 2023, bude doprava omezena pouze částečně a křižovatka zůstane po celou dobu stavby průjezdná. Uzavře se pouze vjezd do ulice Janáčkovo nábřeží, kde se nově napojují uliční vpusti na stávající kanalizaci, což si vyžádá velké výkopové práce a průjezd tak nebude možný.

 

Zásadní dopravní omezení bude směřováno vždy na víkendy, kdy se provoz zúží do jednoho jízdního pruhu. V týdnu se pak provoz povede ve více jízdních pruzích. Dojde také k vypnutí stávající světelné signalizace a připojení na provizorní řízení přenosným SSZ. V době přepojení SSZ na provizorní a opětovné napojení na nové SSZ bude křižovatka řízena Policií České republiky. Jedná se o 4. 3. 2023 (7:30-12:00) a 3. 4. 2023 (7:30-15:00).

 

 

Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

 

https://opravujeme.to/action/1234/

Zdroj: TSK Barbora Lišková, tisková mluvčí

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě