Po letech nejistoty se otevírá první objekt Buďánky

Objekt bývalého koloniálu prošel rekonstrukcí, která navázala na práce na technickém zabezpečení a zastřešení ostatních objektů osady. Na veškeré práce (nové střechy, projekt obnovy sítí, oprava koloniálu) pátá městská část v letošním roce vyhradila šest milionů korun. Významně přispěla také ČSOB a Česko – švýcarský fond Partnerství, jehož grant získal pro projekt revitalizace Buďánek spolek Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí.

Poslední říjnový den byl slavnostně zahájen zkušebníprovoz komunitního prostoru s infocentrem v prvním opraveném objektu památkové zóny Buďánka v ulici Nad Zámečnicí. „Říjen 2016 vstupuje do dějin naší městské části. Po letech dohadů a nejistoty je zrekonstruovaný objekt hmatatelným výsledkem ochoty a snahy obnovit osadu Buďánka. Navíc je vidět, že spolupráce mezi městskou části a občanskou iniciativou funguje,“ říká starosta Radek Klíma (TOP 09).

Komunitní prostor a infocentrum bude provozovat spolek Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka, který má objekt podle Smlouvy o výpůjčce a partnerství s finanční spoluúčastí z listopadu 2015 v pronájmu na 78 měsíců. “Spolek připravuje několik let projekt záchrany a revitalizace památkové zóny Buďánka. Vytváříme ve spolupráci s radnicí veřejný komunitní prostor, kombinující kulturní, společenské a vzdělávací aktivity s ekologickým přístupem a bydlením. Projekt plánuje začlenit různé sociální i věkové skupiny. Významná a unikátní je spolupráce se silnými
a zkušenými partnery, významnými neziskovkami. Dosavadní etapy projektu mohly být uskutečněné
i díky velkorysému daru ČSOB
a grantu Fondu česko-švýcarského partnerství. Proces nyní směřuje
k vypsání otevřené architektonické
soutěže na zpracování studie celé lokality do konce roku,” říká Martin Dvořák, člen spolku.

„Úspěšná rekonstrukce objektu navázala na neméně zdařilé práce na technickém zabezpečení ostatních objektů osady. Velkou zásluhu má proto i stavební firma, která k pracím přistupovala s velkým nasazením, což je, zvlášť v tomto případě, potěšující,“ dodává radní Pavel Richter (TOP 09). Na veškeré práce městská část Praha 5 v letošním roce vyhradila šest milionů korun.

Pronájem objektu spolku byl podmínkou dotace z Česko – švýcarského fondu Partnerství “Spolupráce a přenos zkušeností při revitalizaci památkové kolonie Buďánka pro účely vzniku centra Buďánka pro Prahu”, kterou se sdružení podařilo získat. Zápůjčka, resp. jasný majetkoprávní vztah k objektu a udržitelnost provedených investic po dobu pěti let od ukončení grantu, spolu s finanční spoluúčastí městské části, byl podmínkou grantu. Vzhledem k 10 % spoluúčasti městské části na dotaci rozhodli zastupitelé už v lednu 2016 o poskytnutí finančního daru ve výši 327 tisíc korun. Sdružení samotné vložilo z dotace na opravu bývalé mlékárny 510 tisíc korun a 498 tisíc korun do následného vybavení infocentra a místa pro setkávání, které zde vytvořilo a na své náklady bude provozovat.

K tématu:
https://www.novinky.cz/domaci/419145-na-prazske-budance-ozila-prvni-budova.html

Fotogalerie ZDE: vernisáž, rekonstrukce a původní stav “koloniálu”

Fotogalerie ZDE: technické zabezpečení všech objektů osady