Pietní akt v kostele sv. Václava na Smíchově

27/09/2018

Starosta Městské části Praha 5 Pavel Richter spolu s místostarosty Vítem Šollem, Lukášem Heroldem, radními a zaměstnanci úřadu a širokou veřejností, položili v kostele Římskokatolické farnosti svatého Václava v Praze na Smíchově věnec.

28. září je datum svátku svatého Václava, přemyslovského knížete, patrona České a Moravské země. Tento den připadá na den  zavraždění knížete Václava v roce 935.

Vít Šolle přednesl slavností projev, ve kterém vyzdvihl význam osobnosti svatého Václava pro naši současnost. Celý projev uvádíme níže.

Den české státnosti – pravděpodobně druhý nejdůležitější státní svátek po 28. říjnu budeme slavit zítra 28. září se všemi nositeli jména českého národního patrona.

28. říjen nemůže být spjat se vznikem současného státu a se dnem 1. ledna 1993, kdy vznikla Česká republiky, se příliš neidentifikujeme.

Stát v prostoru střední Evropy je v naší zkušenosti příliš krátkodobá instituce. Generace narozená koncem éry Rakouska – Uherska zažila I. republiku, II. republiku, protektorát, obnovení Československa a jeho rozpad.  Spojení Dne české státnosti se svátkem knížete – Přemyslovce, který dokázal zachovat suverenitu českého státu, založil chrám sv. Víta a je spojován s křesťanskými ctnostmi, to je nadčasové.

Nadčasové a dává dobrý příklad nám všem do dnešních dob, tak aby naše společenství žilo v míru a svornosti, mravnosti a opravdovosti, v horlivost při šíření ctností a konání skutků milosrdenství a lásky. Kníže Václav je také symbolem vzdělanosti. Václav ctil svou babičku, tedy své předky, pečoval o chudé, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda. Byl osobně statečný. Znáte lepší národní program?

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě