Park Mrázovka v Praze 5 prošel potřebnou obnovou

02/11/2023

Městská část Praha 5 dokončila revitalizaci parku Mrázovka, který se nachází v sousedství slavné vily Bertramka. Zahrnovala především úpravu pěších komunikací, arboristické zásahy a umístění nového mobiliáře. Náklady na tuto investiční akci dosáhly přibližně 42,5 milionů korun. Téměř z poloviny se na jejím financování podílel magistrát.   

 

Návštěvníci parku, pokrývajícího úbočí smíchovského vrchu, si nyní užijí mnohem pohodlnější procházku po zdejších svažitých cestách. Ty nejvíce poškozené se dočkaly výměny povrchů, například na schodišti podél objektu „Mozartovy“ vily došlo k přeložení žulové dlažby. Rekonstrukce se týkala i dalších pochozích úseků a zpevněných ploch, zábradlí a kamenných opěrných zídek. Podél komunikací byly instalovány lavičky a odpadkové koše.

 

Obnovu parku prováděla firma Gardenline s.r.o., která má bohaté zkušenosti s péčí o zeleň. V rámci akce, která probíhala od zimních měsíců letošního roku, byly odborně provedeny sadové úpravy a nezbytná ošetření stromů. Na základě dendrologického posudku byly vykáceny dřeviny, které nepříznivě ovlivňovaly fungování zdejšího ekosystému nebo mohly kvůli špatnému stavu ohrozit bezpečný pohyb návštěvníků. Naopak nově byly vysazeny trvalkové záhony. Původní projekt byl v mnoha ohledech nedomyšlený a řadu věcí vůbec neřešil – například zadržování dešťové vody v parku. Z toho důvodu byla původně plánovaná hluboká dlážděná koryta při hlavní cestě přeměněna na vsakovací průlehy se štěrkovým trávníkem, který plynule navazuje na okolní travnaté plochy.

 

Podle místostarosty Prahy 5 pro územní rozvoj a strategické investice Radka Janouška – vlevo na fotografii – (PRAHA 5 SOBĚ) se jedná o méně nápadnou, ale důležitou realizaci: „Tento projekt, který naši předchůdci chystali už od roku 2018, nebyl optimálně nastavený. Proto jsme se rozhodli upravit ho tak, aby lépe sloužil lidem a byl maximálně citlivý vůči přírodnímu prostředí a historickému odkazu tohoto místa. Chtěli jsme docílit zejména zlepšení pěší prostupnosti celým parkem, odstranění bariér a použití kvalitních přírodních materiálů. V dalších projektech, které chystáme, klademe větší důraz právě na pečlivou přípravu, finanční udržitelnost a spolupráci s kvalitními architekty a dalšími odborníky.

 

Díky citlivé a promyšlené revitalizaci parku Mrázovka má Praha 5 zpátky cenný kus zeleně, který je nyní více funkční a přívětivější pro všechny návštěvníky. Aby byl pobyt v krásně zrekonstruovaném parku zároveň příjemný i bezpečný, zvažujeme zavedení opatření, která by zajistila dodržování návštěvního řádu,” dodává starostka Prahy 5 Radka Šimková – vlevo na fotografii -(PRAHA 5 SOBĚ).

 

Kontakty pro média:

Ing. arch. Radek Janoušek
místostarosta

Štefánikova 13, 15, 150 22 Praha 5

+420 775 654 397

radek.janousek@praha5.cz

Tiskový mluvčí:

JUDr. David Šťáhlavský

+420 734 427 292

david.stahlavsky@praha5.cz

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě