Oznámení o vyhlášení dotačních programů hl. m. Prahy pro rok 2021 v oblasti památkové péče

Magistrát hlavního města Prahy logo

Hl. m. Praha vyhlásilo na rok 2021 dotační Programy v oblasti památkové péče.

  • Program pro vlastníky památkově významných objektů na rok 2021 – důvodem podpory je obnova či zachování památkové hodnoty a podstaty objektu. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněný v rozpočtu na financování programu je 60 mil. Kč. Dotace se poskytuje maximálně do výše 65 % celkových způsobilých (uznatelných) nákladů. Žadatelem mohou být vlastníci popřípadě spoluvlastníci objektu, společenství vlastníků. Dotaci nelze poskytnout na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty objektu ve výlučném vlastnictví hl. m. Prahy, ČR nebo jiného státu.

Termín pro podání žádosti o dotaci je od 31. 7. 2020 do 30. 10. 2020.

Více informací naleznete na webových stránkách hl. m. Prahy v záložce Dotace – sekce Program pro památkové objekty

  • Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace na rok 2021 – důvodem podpory je redukce vizuálního smogu prostřednictvím označování provozoven na objektech. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 5 mil. Kč. Dotace se poskytuje do výše 200 tis. Kč, avšak maximálně do 70 % celkových způsobilých (uznatelných) výdajů. Žadatelem je výlučně uživatel provozovny v objektu, který je vlastníkem, vypůjčitelem nebo nájemcem provozovny. Žadatelem nemůže být hl. m. Praha, městská část, ČR nebo jiný stát. Termín pro podání žádosti o dotaci je od 31. 7. 2020 do 30. 10. 2020.

Více informací naleznete na webových stránkách hl. m. Prahy v záložce Dotace – sekce Program označování provozoven