Omezení volného pohybu: zatím do Velikonoc

31/03/2020

Do soboty 11. dubna do 6 hodin ráno se Vláda ČR na svém zasedání 30. března 2020 rozhodla prodloužit platnost vyhlášených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s ohledem na stále nepříznivé epidemiologickou situaci v České republice. S omezeními se původně počítalo do 1. dubna 2020. 

I nadále je tedy možné volně cestovat pouze do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti, za rodinou a osobami blízkými, na nákupy základních životních potřeb, za účelem zajištění péče o děti a zvířata či do zdravotnického zařízení.

Až do 11. dubna do 6:00 je také zakázáno pohybovat se a pobývat mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest – nově se povinnost nosit roušku nevztahuje na děti do dvou let a na řidiče motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle. Doposud museli roušku nosit na veřejnosti všichni.

Nařízeno je naopak omezit pobyt na veřejně dostupných místech a kontakt s jinými osobami na dobu nezbytně nutnou či pobývat na veřejnosti nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání nebo účasti na pohřbu.

Nově, a to s platností do 12. dubna 2020, je nařízena ohlašovací povinnost pro všechny osoby, které vstoupí na území České republiky. Výjimkou mají osoby tranzitující, přeshraniční pracovníci, či osoby s cestující na základě výjimky pro pracovníky mezinárodní dopravy, kritické infrastruktury, diplomaty apod.

Nařízena je také čtrnáctidenní karanténa, do které budou muset nově všichni, kteří se vrátili zpět do České republiky ze zahraničí. Doposud karanténa platila pouze pro lidi vracející se z rizikových zemí.

  • Všechna aktuálně platná mimořádná opatření Vlády ČR, související s výskytem koronaviru na území ČR a nouzovým stavem najdete ZDE.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě