Svoz a sběr komunálního odpadu na území hl. m. Prahy – aktuální režim

23/03/2020

Odbor ochrany prostředí  hl. m. Prahy v reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „KARANTÉNU“ a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, informuje občany o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.

V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od 16.3. 2020  do 1. 4. 2020 následovně:

 • Svoz směsného odpaduprobíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 • Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 • Provoz sběrných dvorů (SD) –  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno.
 • Vybraní provozovatelé sběrných dvorů zachovali provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů:

Dobronická 892, Praha 4 ‐ Kunratice, VS‐Ekoprag, s.r.o.: Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno

V sudech 1488, Praha 16 ‐ Radotín, Technické služby Radotín: Po – Pá  8:00 – 11:00 hod., So  Zavřeno

Chvalkovická 3, Praha 20 ‐ Horní Počernice, Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20 (pouze po telefonické domluvě na tel. 281 924 959)  – Po – Pá  9:00 – 16:00 hod., So  Zavřeno,

Podnikatelská, Praha 21 ‐ Běchovice, VS‐Ekoprag, s.r.o.: Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno

Teplárenská 5, Praha 14 ‐ Kyje, VS‐Ekoprag, s.r.o.: Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno

Generála Šišky, Praha 12 – Modřany, Správa bytových objektů Praha – Modřany: Po – Pá  7:00 – 15:30 hod., So  Zavřeno

 • Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení
 • Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) na objemný odpad a bioodpad – přerušena do odvolání.
 • Svoz nebezpečného odpadu (NO):
 1. Stabilní sběr a svoz NO – služba dočasně přerušena do odvolání,
 2. Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání,
 3. Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Informace sledujte na Portále životního prostředí

Státní zdravotní úřad (SZÚ) vydal stanovisko k problematice nakládání s komunálním odpadem ve vazbě na onemocnění COVID19:

Jak zacházet s rouškami v domácnostech:

 • Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
 • Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
 • Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
 • V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
 • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

 

PODROBNÉ INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM v době koronavirové pandemie najdete v přiloženém letáku.

 

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat, s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.

V případě doplňujících dotazů, prosíme, kontaktujte Oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP,

tel.: 236 00 42 29.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě