Omezení parkování v ul. Štefánikova

Sdělení občanům:

Odbor dopravy ÚMČ P5 sděluje, že v termínu od 02.07.2018 do 19.08.2018 bude probíhat oprava vodovodního řadu v ul. Štefánikova, v úseku mezi ul. nám. 14. října a Matoušova v západní části vozovky. V důsledku těchto prací dojde k zásadnímu omezení parkování na této komunikaci.