Okolo pětky minibusem

Akce je zapojená do projektu CityChangers, který se aktivně podílí na koncepci městské mobility. Součástí celého projektu je MČ Praha 5 od roku 2016.

Tématem z větší části pěšího výšlapu je tentokrát VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ a vše co s tím souvisí. Sraz účastníků je na zastávce minibusu 153 U Zvonu. Zájemci se mohou přidat i v průběhu dopoledne na jednotlivých zastávkách. Časy uvedené v programu jsou orientační.

 

Mapa trasy zde.

 

Začátek v neděli 20. 6. 2021:

9:00     zastávka u Zvonu bus 153

9:45     konečná Nad Konvářkou – téma: veřejné prostranství a zastávková hrana na konečné

10:00   Vodárenská věž Děvín – téma: rekonstrukce panelové cesty k vodárenské věži

10:15   Vyhlídka na Dívčích hradech – téma: úprava cest, výsadba stromů, lavičky

10:30   Výběh pro koně Převalského na Dívčích hradech

10:45   Vyhlídka Děvín

11:00   Skalní útvar Hlubočepské plotny

11:15   Lokalita Starých Hlubočep – téma: trasa Prokopským údolím, odpadkové koše

11:30   Hansfalkový dvůr a Raudnitzův dům – téma: zřízení skate parku

11:45   Stezka mezi ulicemi Nad Konečnou a Pod Žvahovem – téma: bezpečné cesty do škol, zklidnění dopravy

12:00   Konečná stanice tramvaje na Zlíchově – téma: Podněty na zlepšení veřejného prostranství a prostupnosti území

 

Akce je zakončena diskusí a podněty účastníků v občerstvení U Prokopa.

UPOZORNĚNÍ! Zájemci o cestu minibusem se z kapacitních důvodů hlaste na email: jana.mokrosova@praha5.cz, obdržíte potvrzení o účasti.

 

TRASA NENÍ VHODNÁ PRO KOČÁRKY A JE FYZICKY I TERÉNNĚ NÁROČNĚJŠÍ.