Radlická ulice a její okolí

Prověření možností rozvoje území v okolí ulice Radlická v oblasti školy Radlice. Cílem studie je doplnění zástavby podél ulice Radlická, nalezení rovnováhy mezi ochranou zeleně pohledově exponovaného zeleného svahu Radlického údolí a strukturou zástavby, která doplní chybějící stavební čáru. Studie je podkladem pro projednání podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a pro svěření dotčených pozemků do správy městské části.

druh dokumentace: ověřovací urbanisticko-architektonická studie

zpracovatel: A69 – architekti, s. r. o.

datum pořízení: 04/2020

schválení studie: usnesení Rady MČ Praha 5 č. RMČ/22/626/2020 ze dne 03.06.2020

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě