Ohlédnutí za konferencí Máme rádi školu na Základní škole waldorfská

25/10/2022

Konference  „Máme rádi školu“ se konala 19. října 2022 v prostorách nového pavilonu ZŠ Waldorfská v Jinonicích.  Konference proběhla jako aktivita projektu MAP II – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5. Tento projekt, který je určen pro všechny aktéry v území, kteří se věnují vzdělávání, realizuje MČ Praha 5 od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022. Přínosem bylo zamyšlení, co nám přinesla a přinese nová informatika a také téma duševního zdraví ve školách, a jak ho podporovat a udržovat.  Po dopolední panelové diskuzi byly připraveny různorodé workshopy. Účastníci konference měli možnost pro sdílení profesních zkušeností u kávy v konferenčních prostorách uvnitř budovy i ve venkovním areálu školy.

 

Důležitost propojení zdánlivě vzdálených témat informatiky a duševního zdraví“, zdůraznila hned v úvodním projevu starostka MČ Praha 5 a předsedkyně řídícího výboru MAP II Renáta Zajíčková. „Nová informatika a duševní zdraví spolu velmi úzce souvisí. Ovlivňuje naše životy a musíme naše děti naučit, jak se v digitálním světě orientovat a zároveň odolávat různým rizikům digitálního světa a sociálních sítí,“ uvedla Renáta Zajíčková.

Právě celková péče o to, aby se děti cítily ve škole dobře, bezpečně a chodily do ní rády je jednou z cest, jak naučit děti být šťastné a spokojené. A je také návodem, jak zabrzdit například rostoucí počet případů sebepoškozování dětí.

 

„Důležité je sdílení zkušeností formálního a neformálního vzdělávání. Propojování lidí v dané lokalitě, sdílení zkušeností a inspirací, a to vše proto, abychom vytvářeli našim dětem pozitivní a podnětné prostředí ve školách,“ ocenila význam konference starostka.

 

A právě propojení zkušených pedagogů, ředitelů škol, ale i speciálních pedagogů či školních psychologů a také rodičů a přátel našich škol bylo samo o sobě cílem konference „Máme rádi školu“. Jedním ze zajímavých témat workshopů byl příspěvek koordinátorky podpory nadání ze ZŠ Kořenského Hany Schmidové učitelky matematiky a fyziky, který přiblížil možnosti využití karetních a deskových her při rozvoji matematické gramotnosti ve výuce.

 

V programu konference vystoupili dále mimo jiné umělkyně a pedagožka Barbora Jeřábková, školní psycholožka Eva Kubová či speciální pedagog Jiří Pilař. Konference tak přispěla k posílení spolupráce mezi jednotlivými školami Prahy 5 v důležitých otázkách užívání informačních technologií a duševním zdraví dětí v prostředí výuky.

 

Konference „Máme rádi školu“ se uskutečnila v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě