Už je do 13. října můžete hlasovat v Participativním rozpočtu Prahy 5

Zbývá posledních pár dnů pro hlasování ve třetím ročníku Participativního rozpočtu. Pro letošní rok MČ Praha 5 ze svého rozpočtu vyčlenila na projekty občanů 15 milionů korun, což je trojnásobek částky uvolněné pro první ročník „participativního rozpočtování“. Loni bylo rozděleno mezi občanské projekty 10 milionů.

Celkem bylo letos zasláno 29 návrhů, přičemž do fáze hlasování postoupilo 15 z nich. Ty, které nepostoupily do hlasování, buď nesplňovaly pravidla, nebo je Městská část Praha 5 v rámci svých pravomocí nemůže realizovat. Jsou to například úpravy silnic, chodníků nebo nové instalace košů na odpadky nebo na psí exkrementy. Část z těchto podnětů si osvojil Odbor správy veřejného prostranství a zeleně a pokusí se je vyřešit v rámci své běžné agendy (například skrze tzv. „Chodníkový program“).

Celková cena návrhů v hlasování je 18 milionů, je tedy pravděpodobné, že většina z nich bude realizována.

Samotné umístění v hlasování ale nestačí. Podmínkou je, aby návrh získal minimálně 70 % „plusových“ hlasů. Hlasující mohou projektům přidělit až 5 plusových a 2 minusové hlasy. Mínusové hlasy přidělují projektům, které zásadně nepodporují.

Hlasovat je možné na webové stránce https://vote.d21.me/vote/Praha5ParticipativniRozpocet2019  do neděle 13. října 2019.

Určitým evergreenem občanských návrhů v rámci Participativního rozpočtu jsou dětská hřiště. Možná právě proto, že nejaktivnější skupinou, která se v projektu angažuje, jsou mladé maminky. Nicméně všechny podané návrhy si kladou za cíl zkulturnění veřejného prostoru a zkvalitnění života v Praze 5.