Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel dne 5. září uzavřeno

Odbor občansko-správní ÚMČ Praha 5 si dovoluje informovat veřejnost, že v pátek 5. září 2008 nebude na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v provozu služba vydávání pasů a občanských průkazů. To bude znamenat, že toto pracoviště nebude moci přijímat žádosti o občanské průkazy a cestovní doklady, ani nebude moci vydávat již vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady. Dle sdělení Ministerstva vnitra ČR je důvodem technologická odstávka související s přechodem na jiné technologie centrálních databází v době od 5. do 7.9. 2008. Jen tak je totiž možné připravit nové služby v rámci eGovernmentu a vybudovat budoucí základní centrální registr obyvatel.

Děkujeme za pochopení odstávky, která i nám komplikuje práci.

JUDr. Jan Dufek
vedoucí odboru