Odborníci představí svoji vizi územního plánu Prahy 5

10/06/2008
 MČ Praha 5 Vás zve na prezentaci námětů a podnětů k novému územního plánu pro rozvoj území MČ Praha 5 a seznámení s těmito materiály pro veřejnost. Jde o odborný pohled pozvaných architektonických ateliérů na budoucí rozvoj městské části zpracovaný v souvislosti s pořizováním nového územního plánu Hlavního města Prahy.
„Rád bych upozornil na skutečnost, že se jedná o náměty k tvorbě nového územního plánu, o kterých se bude dlouze diskutovat, jak na úrovni MČ Praha 5, ale především v orgánech Hl. m. Prahy, které bude nový územní plán schvalovat,“ řekl starosta MČ Praha 5 Milan Jančík.
Prezentace se uskuteční dne 12.6.2008 od 18:00 v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě