Odbor sociální problematiky a prevence kriminality – dočasná změna pracovišť některých oddělení

25/11/2020

Vzhledem k plánovaným stavební pracím souvisejících s výměnou oken ve 2. a 3.patře budovy ÚMČ Náměstí 14. října 1381/4 v Praze 5, které budou prováděny ve dnech 27.11. 2020 až 4.12.2020, bude přesunut do jiných prostor výkon některých agend sociální péče prováděných naším Odborem sociální problematiky a prevence kriminality

Oddělení sociálně právní ochrany dětí vedené Mgr. Janou Kudrnovou a oddělení sociálních kurátorů vedené Bc. Kirou Harvánkovou, budou pracovat v běžném úředním režimu bez jakéhokoliv omezení, výměna oken se jejich úředních činností nedotkne.

Oddělení sekretariátu bude po dobu rekonstrukce od 27.11. 2020 do 4.12.2020 dočasně přemístěno do kanceláře 125 v prostorách OSPOD v prvním patře budovy Náměstí 14. října 1381/4 v Praze 5 Telefonní spojení na sekretářku Odboru OSO Renatu Cerhovou (tel. 257 000 429) a ekonomku Janu Trnkovou (tel. 257 000 432) zůstává beze změny.

Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb vedené Ivou Kosovou DiS. bude ve svojí činnosti omezeno také pouze částečně. Agenda opatrovnictví a výplata příspěvku pro opatrovance bude zajištěna v kanceláři 223 sociálních pracovnic oddělení Jitky Straňákové DiS. (tel. 257000 420) a Naděždy Čapkové (tel. 257 000 427), jejichž pracoviště se stavební práce netýkají. Samotní veřejní opatrovníci Ivana Plášilová (tel. 257 000 431) a Bc. Karel Štochl (tel. 257 000 463) budou zároveň k dispozici na telefonu pro dotazy nebo operativní řešení vzniklých problémů.

Obdobně bude také v kanceláři 223 sociálních pracovnic oddělení Jitky Straňákové DiS. a Naděždy Čapkové, zajištěna také agenda sociálních pohřbů podle podmínek zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Odpovědný pracovník za výkon této agendy pan Petr Chvátal (257 000 468) bude k dispozici na telefonu a případné vzniklé problémy a dotazy bude operativně řešit.

 

Mgr. Josef Vacek

vedoucí Odboru sociální problematiky

a prevence kriminality

Náměstí 14. října 1381/4

150 00 Praha 5- Smíchov

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě