Od července budou roušky povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací

Jak informovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ), již od 1. července 2020 nastane díky příznivé epidemiologické situaci dlouho očekávané zrušení plošné povinnosti nosit roušku či jinou ochranu úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech. Opatření se nově budou přijímat jen na regionální úrovni. Povinnost nošení roušek tak zůstane výhradně v lokálních ohniscích, aby se předešlo dalšímu šíření nákazy.

Některé výrazné změny nastanou i v nejbližších dnech.

  • Od pondělí 22. června 2020:

– navyšuje se kapacita účastníků pro konání hromadných akcí z 500 na 1 000 osob,

– povoluje se provoz koupališť, ZOO a dalších zahrad bez limitu návštěvnosti,

– ruší se také rovněž limit 10 m2 a povinných odstupů mezi osobami u muzeí, galerií, hradů, zámků a podobných zařízení.

Provozy se tak navrátí ke svému běžnému provozu.

  • Další důležitou změnou od pondělí 22. 6. 2020 je povolení:

– veletrhů a dalších hromadných akcí s maximální účastí do 5 000 osob ve stejný čas.

 

  • Od 22. června 2020 nastávají příznivé změny nastávají i pro lázeňský sektor:

– ruší se opatření, které ukládá poskytovatelům lázeňských služeb povinnost poskytovat skupinové léčebné procedury za účasti nejvýše 10 osob, zároveň se rozvolňují pravidla pro společné stravování lázeňských hostů.

  • Změny čekají rovněž studenty:

U přijímacích zkoušek na vysoké školy budou moci za podmínky nošení roušky od 19. června  2020 sedět ve vzdálenosti bližší než 2 metry.

  • Dobré zprávy přináší mimořádné opatření také pro všechny žáky – na konci školního roku si budou moci osobně přijít pro vysvědčení.

„I přesto, že se chystáme významně rozvolnit plošná protiepidemická opatření, chtěl bych na všechny apelovat, aby se i nadále vyhýbali místům se zvýšenou koncentrací osob, dodržovali hygienu rukou a pokud se necítí zdravotně dobře, aby zůstali doma a vyhledali pomoc lékaře či se obrátili na příslušnou krajskou hygienickou stanici,“ uvedl  ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

 

 

Přílohy ke stažení