Od července budou platit přísná protiepidemická opatření už jen v některých částech Moravskoslezského kraje, v Praze zůstane povinná ochrana úst a nosu na větších akcích a v metru

Epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním covid-19 je z pohledu celé České republiky nadále stabilní, nicméně počet nakažených narůstá v existujících lokálních ohniscích v Moravskoslezském kraji. Proto se zde na rozdíl od zbytku republiky protiepidemická opatření od 30. června zpřísní. V Praze zůstane povinná ochrana úst a nosu na větších akcích a v metru. V celé republice nasadí občané roušku už jen při návštěvě zdravotnického nebo sociálního zařízení.

Od 1. července se ruší plošné omezení otevírací doby provozoven stravovacích služeb (restaurací, barů, diskoték apod.) v čase 23-6h a většina republiky sundá roušky. Povinná ochrana úst a nosu plošně zůstane už jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních, vztahuje se i na agentury domácí péče. „Důvodem je cílená ochrana zranitelných skupin obyvatel,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V celém Moravskoslezském kraji bude nadále platit povinnost nosit roušky na hromadných akcích nad 100 osob a u osob vykonávající epidemiologicky závažné činnosti v bližším kontaktu než 1,5 metru od klienta s výjimkou stravovacích služeb. Ve vybraných obcích Karvinska a Frýdecko-Místecka v Moravskoslezském kraji platí povinná pokrývka úst a nosu ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve veřejné dopravě. Roušky zcela neodloží ani Pražané, a to na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob a v podzemní hromadné dopravě (metru).

V zákazu pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

  • V prostředcích podzemní dráhy – metra a jeho prostorech přístupných cestujícím
  • Při účasti na hromadné akci nad 100 osob ve vnitřních prostorech, jestliže se daná osoba nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

 

Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

  • děti do 2 let věku,
  • děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině,
  • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
  • na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromážďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Další důležité odkazy:

omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 1. 7. 2020 do odvolání

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-7-2020-do-odvolani/

omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 1. 7. 2020 do odvolání

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zdravotnickych-zarizeni-luzkove-pece-a-zarizeni-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-7-2020-do-odvolani/

Zrušení mimořádného opatření ze dne 1. 6. 2020 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 7. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-1-6-2020-k-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-1-7-2020/.

 

 

 

 

Přílohy ke stažení