Obřadní síň

 

 

 

Uzavírání manželství na území MČ Praha 5 – ODDACÍ  DNY  V  ROCE  2016

–  každý třetí a čtvrtý čtvrtek v měsíci, pátek a první sobota v měsíci;

– v letních měsících ( tj. v červenci a srpnu) ve druhém a čtvrtém týdnu v měsíci pouze ve dnech čtvrtek a pátek.

Změny termínů jsou vyhrazeny.

Adresa svatební síně: Praha 5 – Smíchov, Stroupežnického 493/10

Oddací hodiny: od 10.00 do 14.00 hodin

Kapacita svatební síně: 70 osob

Kontakt: ÚMČ Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, matrika manželství, Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, I. patro, kancelář č. 112

Tel. číslo: 257000539, e-mail lidie.janacova@praha5.cz

Tel. číslo: 257000538, e-mail: helena.maresova@praha5.cz

“ZLATÉ A DIAMANTOVÉ SVATBY”
Občané MČ Praha 5 mají možnost uspořádání slavnostního obřadu “Zlaté a Diamantové svatby” u příležitosti 50. a 60. výročí uzavření manželství.

O uspořádání slavnostního obřadu lze požádat v kanceláři č. 112, popř. na výše uvedených telefonních číslech.