Novým místostarostou Prahy 5 se stal Martin Damašek

Po rezignaci Nadeždy Priečinské se novým místostarostou Prahy 5 stal Martin Damašek (TOP 09). Po své kolegyni přebírá gesci majetku (nebytové prostory, pozemky).

Ve své funkci se chce zaměřit mimo jiné na hledání vhodného pozemku pro navýšení kapacit základního školství v Košířích, kde sám bydlí.

„V první řadě bych chtěl poděkovat své kolegyni Nadeždě Priečinské za její práci. V tom krátkém čase výkonu své funkce přispěla svým dílem k řešení i několika komplikovaných věcí. Jako bývalý radní mám zkušenosti jak majetkové, tak z oblasti školství. Moc se těším, že po ukončení soudního sporu budu na Žvahově svědkem toho, jak nám zde vyroste devítiletá základní škola. Bude také nutné investovat do oprav některých nebytových prostor v okolí Anděla, aby sloužily svému účelu a aby majetek městské části zbytečně nezahálel,“ uvedl místostarosta.

Martin Damašek je také místopředsedou Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů a člen redakční rady. Na funkci předsedy školského výboru rezignoval.