Nový Dvorecký most by měl odlehčit hlavně Andělu

13/09/2022

Symbolickým poklepáním na základní kámen dnes začala výstavba Dvoreckého mostu. Hotový má být do konce roku 2024. Propojí Podolí a Zlíchov. Most bude sloužit městské hromadné dopravě, integrovanému záchrannému systému, cyklistům a pěším. Přijde na 1 075 000 000 korun bez DPH a postaví ho sdružení Metrostav TBR Firesta STRABAG – Dvorecký most.

 

Dvorecký most propojí přes Vltavu Prahu 4 a Prahu 5 a dopravně odlehčí především Andělu. Architektonicky zdařilý návrh jeho podoby dobře zapadne do probíhajícího dynamického rozvoje Pětky. Naváže, mimo jiné, i na další moderní dominantu, která se v naší městské části chystá, a tím je výstavba moderního dopravního Terminálu Smíchov,“ upozornila Renáta Zajíčková (ODS), starostka Prahy 5. „Měla by to být krásná vstupní brána do jižní části Prahy 5,“ dodala. Zároveň vyzdvihla, že v tomto případě se podařilo nalézt shodu a podporu pro podobu mostu a jeho výstavbu napříč politickým spektrem, a to na úrovni hlavního města Prahy i ve spolupráci metropole a dotčených městských částí.

 

Pro pražskou MHD je most jednou z nejzásadnějších staveb. V jižní části města se spojí tramvajové trati vedoucí od Barrandova a Modřan, a zlepší se tak i přestupní vazby mezi dopravními uzly Lihovar a Dvorce. Most, který je určen pro MHD, cyklisty a chodce, bude moci v případě nutnosti využívat i například záchranná služba. Projekt počítá s tím, že východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice, západní pak poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Součástí jsou nové tramvajové a autobusové zastávky Dvorecký most.

 

Stavba by měla být koordinována s rekonstrukcí Barrandovského mostu, která je rozložena do etap, aby mohly být na nově vzniklý most plynule převedeny plánované autobusové linky. Doufáme, že tomu tak opravdu bude. Určitě to budeme vyžadovat,“ uvedl Jan Panenka, předseda Výboru dopravního ZMČ Praha 5 (ODS).

 

Dvorecký most bude devatenáctým propojením břehů Vltavy. Na obou březích Vltavy vznikne řada doplňujících objektů. Na Zlíchovské straně to bude velká nájezdová ocelová rampa pro cyklisty, schodiště včleněná do terénu a v opěře mostu bude objekt informačního centra PID s kavárnou pro návštěvníky. Na straně Podolí u Žlutých lázní se počítá s velkou sportovní arénou a zázemím pro údržbu mostu a okolí.

 

Trámový sdružený most komorového průřezu z předpjatého betonu s horní mostovkou bude široký 16 metrů, přičemž sedm metrů zabere tramvajová trať, která bude uzpůsobena i pro provoz autobusů.  Po obou stranách povedou chodníky a cyklostezka.  Délka mostu bude dosahovat 361 metrů a rozpětí polí se bude pohybovat od 30 do 87 metrů. Stav mostu budou zabezpečovat moderní technologie.

 

Stavební práce jsou rozdělené do několika etap. První etapa zahrnuje především přeložky inženýrských sítí, zřízení přístupů na stavbu a ploch pro zařízení staveniště, demolici pozemních objektů a další terénní úpravy. Ve druhé etapě budou založeny pilíře, opěry a cyklolávka. Ve třetí a čtvrté etapě se budou betonovat jednotlivá pole mostu. V páté etapě se pak dokončí betonáž nosné konstrukce, v předstihu budou demontovány provizorní mosty, odtěženy provizorní přísypy a odstraněny zápory. Ve finálních dvou etapách je pak plánována výstavba mostního svršku, vozovek a tramvajového tělesa na mostě. 

„Jsme rádi, že můžeme být u tohoto významného pražského dopravního projektu. Jako většina staveb na frekventovaných místech metropole, bude i tato extrémně náročná na logistiku. Výzvu představuje i unikátní design mostu, který prověří naše technologické schopnosti,“ uvádí Aleš Gothard, předseda představenstva společnosti TBR Metrostav a.s.

 

Návrh mostu z bílého betonu odkazuje ke kubismu a brutalismu. Autoři z Atelieru 6 a Tubes se inspirovali Františkem Menclem, mimo jiné autorem Libeňského mostu, který si uvědomoval, jak je důležité, aby most dobře zapadl do okolní historické zástavby. Vedle toho autoři pojali most jako sochu – bílou bránu do města, která bude nad Vltavou díky osvětlení integrovanému do zábradlí z umělého kamene zářit.

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě