Nový Barrandov

Urbanistická studie řeší oblast sídliště Barrandov s cílem nalézt takové funkční a prostorové uspořádání, které předurčí vyvážený rozvoj lokality, stanoví urbanistickou koncepci, to vše s ohledem na sousedství přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.

Součástí zpracování studie byl i participační proces s cílem dosáhnout koncensu všech aktérů zainteresovaných v této lokalitě na budoucí podobě řešeného území.

druh dokumentace: urbanistická studie

zpracovatel: A69 – architekti, s. r. o.

datum pořízení: 2016 – 2020

schválení studie: usnesení Rady MČ Praha 5 č. RMČ/23/656/2020 ze dne 10.06.2020 a usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 č. ZMČ/11/7/2020 ze dne 23.06.2020

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě