Novoroční zdravice starostky Renáty Zajíčkové

Vážení občané, milí sousedé,

na prahu nového roku 2021 mi dovolte, abych vám nejen za sebe, ale za celou radnici městské části Praha 5 popřála všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a vzájemného porozumění.

Odcházející rok 2020 do našich životů přinesl mnoho nejistot. Proto bych vám za sebe chtěla popřát, aby se příští rok 2021 stal poklidnějším a stabilnějším a abychom v něm nacházeli mnoho uspokojení. Přání všeho dobrého v roce 2021 míří i všem zaměstnancům Úřadu městské části, všem členům složek integrovaného záchranného systému, lékařům a dalším zdravotníkům, jednoduše všem, kdo nám umožnili nesnadným rokem 2020 projít více či méně úspěšně.

Věřím, že rok 2021 přinese tolik očekávané zlepšení epidemické situace a postupem času se naše životy vrátí do těch správných kolejí. V případě, že se toto splní, pak jsem přesvědčena, že nás všechny čeká rok úspěšný, rok plný vzájemných setkávání a radostí z nich.

Šťastný nový rok

Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5