Nové dotační programy hl. m. Prahy v oblasti památkové péče v roce 2022

Hlavní město Praha vyhlašuje dotační Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace a Program pro vlastníky památkově významných objektů v roce 2022.

  • Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2022

    • Účelem Programu je kultivování veřejného prostoru v památkově chráněném území ve smyslu redukce vizuálního smogu prostřednictvím podpory hl. m. Prahy. V rámci Programu budou dotace poskytovány na označování provozoven, které se nacházejí pouze na území Pražské památkové rezervace.
    • Více informací naleznete zde.

 

  • Program pro vlastníky památkově významných objektů v roce 2022

    • Účelem Programu je podpora stavebních a restaurátorských prací s cílem zachování památkové hodnoty a podstaty památkově významných objektů na území Pražské památkové rezervace, Památkové zóny v hl. m. Praze, či na objekty, které jsou prohlášeny za kulturní památku, případně movité kulturní památky.
    • Více informací naleznete zde.