Na Barrandově zahájilo provoz nové detašované pracoviště pečovatelské služby

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 p. o. (CSOP) zahájilo v pondělí 13. července 2020 provoz nového detašovaného pracoviště pečovatelské služby. Najdete ho v přízemích prostorách polikliniky Barrandov na adrese Krškova 807/21 (zadní vchod budovy).

Praha 5 si je vědoma toho, že se stárnutím populace se zvyšuje potřeba široké nabídky služeb právě pro seniory, kteří se chtějí vzdělávat, setkávat, chtějí sportovat, cestovat, tvořit, společně prožívat a nebýt sami a žít aktivně. Proto byly ve spolupráci s městskou částí Praha 5 zrekonstruovány prostory pro nové pracoviště s důrazem na splnění požadavků návštěvníků, k nimž patří bezbariérovost a dostupnost služeb,“ uvedl radní Petr Lachnit, v jehož gesci je sociální oblast.

CSOP má poměrně velkou část klientů právě na Barrandově a v okolí. Myšlenka rozšíření nabídky pečovatelské služby přímo v této lokalitě vyšla z přání a požadavků klientů, pro které je dostupnost klíčovým momentem v situacích, se kterými se zejména seniorská veřejnost mnohdy potýká. Někdy se přímo doslova hraje o čas. Klienti na Barrandově budou mít k dispozici profesionální tým pečovatelek s koordinátorkou Martinou Skálovou a sociální pracovnicí Mgr. Markétou Čechovou.

  • Pracoviště na Barrandově nabízí seniorům následující služby:

konzultace situací, poradenství a pomoc,

zajištění pomoci s péčí o domácnost, s nákupy, dovozem a přípravou jídla,

zajištění pomoci s hygienou, úklidem,

zajištění doprovodu k lékaři, na jednání nebo na vycházku,

zajištění přepravy Taxíkem Maxíkem apod.

Důležité: Poradenství a pomoc poskytneme i rodinám, které pečují o svého blízkého.

 

  • Kontakty na pracoviště CSOP na Barrandově

Telefonní kontakty:

Martina Skálová: +420 775 788 078

Mgr. Markéta Čechová: +420 775 788 002

e-mail:   csop5@volny.cz

webové stránky: www.csop5.cz

 

  • Konzultační hodiny
Pondělí 8 – 12 hod. 13 – 15:30 hod.
Středa 8 – 12 hod. 13 – 16:30 hod.

 

Novým detašovaným pracovištěm plníme smysl pečovatelské služby, kterým je jít za těmi, kdo pomoc potřebují, být nablízku těm, kteří nás potřebují a přiblížit se a pomoci těm, kdo o nás dosud nevěděli,“ doplnil P. Lachnit s tím, vznik detašovaného pracoviště vyšel z jednání a setkávání se se seniorskou veřejností.

Na Barrandově byl v prvé řadě zajištěn komfort pro všechny zájemce o poskytované služby spočívající ve vybudování samostatného vchodu do kanceláře pečovatelské služby a oddělené čekárny přímo v přízemních prostorách zadní části polikliniky. V suterénních prostorách bylo zároveň vybudováno pracoviště pro pečovatelky se zázemím.

CSOP prostřednictvím svých komunitních center Prádelna a Louka v současné době uspokojí aktivitami a programy snad i toho nejnáročnějšího návštěvníka.

Pokud se však snižují a zhoršují možnosti a podmínky vést aktivní život, zhoršuje se částečně nebo i úplně soběstačnost a sebeobslužnost je možné obrátit se na pečovatelskou službu. Každým rokem se zvyšuje zájem ze strany veřejnosti o tyto služby.

Seniorská veřejnost se zde také může informovat o dalších službách pro seniory a aktivizačních programech a akcích, které pro ně Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 nabízí ve svých komunitních centrech Prádelna a Louka.

Počítejte s námi, jsme Vám pořád nablízku a těšíme se na Vás.

Reportáž PrahaTV ke zhlédnutí níže: