Nová opatření proti šíření covid-19 počítají mimo jiné s povinným nošením respirátorů ve veřejně přístupných prostorách s vyšší koncentrací osob

23/02/2021

S účinností od čtvrtka 25. února 2021 platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 95 %, které brání šíření kapének (např. respirátor FFP2/KN 95) ve všech vnitřních prostorách staveb a na veřejně přístupných místech, kde dochází ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry.

Povinnost nosit odpovídající ochranné prostředky tedy platí v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociální péče, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, na letišti a v motorových vozidlech s výjimkou osob z jedné domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň s účinností od pondělí 1. března 2021 nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění covid-19 tak, že nařídí izolaci v minimální délce 10 dnů ode dne odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru prokázalo.

 

Stejná povinnost nařízení izolace platí i pro vyhledané osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Těm, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne, RT-PCR test.

 

Ministerstvo zdravotnictví také s okamžitou platností nařizuje všem poskytovatelům očkování proti onemocnění covid-19, aby očkovaným osobám vystavili certifikát o dokončení očkování pouze na žádost očkované osoby a nikoli vždy, jako tomu bylo doposud. V současné době je certifikát z ISIN již elektronicky zasílán očkovaným osobám na e-mailové adresy, které uvedly v registraci k očkování (pokud tak učinily). Očkovaný rovněž může využít očkovacího portálu ocko.uzis.cz, kde lze certifikát o očkování zobrazit, zkontrolovat a aktualizovat údaje v něm uvedené, stáhnout a vytisknout.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě