Neberme dětem školní zahradu!

Neberme dětem školní zahradu!

přišla dne 11. 11. 2019

projednáno v RMČ dne 11. 12. 2019, číslo usnesení RMČ/48/1472/2019

projednáno v ZMČ dne 25. 2. 2020, číslo usnesení ZMČ/9/10/2020

odpověď odeslána dne 6. 3. 2020

Přílohy ke stažení