Neberme dětem školní zahradu!

Neberme dětem školní zahradu!

přišla dne 11. 11. 2019

projednáno v RMČ dne 11. 12. 2019

odpověď odeslána dne

Přílohy ke stažení