Návštěva z Portugalska může být začátkem budoucí spolupráce

Starostka Renáta Zajíčková (ODS) minulý týden 10. 1. 2020 přivítala delegaci představitelů 4 měst největšího portugalského regionu Alentejo na úřadě MČ Praha 5. Jejich hlavním bodem návštěvy v Praze bylo představení mezinárodního hudebního festivalu Terras sem Sombra Země bez stínu, jehož bude Česká republika v roce 2020 čestným hostem. Jednání se také zúčastnili radní Petr Lachnit (ANO) a předseda dopravního výboru Jan Panenka (ODS), kde se dále projednávala témata a otázky potenciální budoucí spolupráce.

Region Alentejo bude letos již po šestnácté od ledna do července centrem dění festivalu Terras sem Sombra, který spojuje špičkové živé umění s lokálními kulturními památkami a přírodními rezervacemi. Akce se orientuje na komplexní představení regionu z hlediska historie i současnosti.

Jedním z účelů této akce je také hledání a propojení vzájemných kulturních vazeb a z tohoto důvodu zve každý rok zahraniční umělce jako čestné hosty. V roce 2016 byla dominující hostující zemí Brazílie, v roce 2017 Španělsko, v roce 2018 Maďarsko, v roce 2019 USA. V letošním roce 2020 byla tato možnost nabídnuta právě České republice. Kromě uvedení pěti koncertů českých souborů (Tiburtina Ensemble, Monika Štreitová, Clarinet Factory, Smetana Trio, Musica Florea) budou premiérovány také české a slovenské písně známého portugalského skladatele Fernanda Lopes-Graca (1906-1994), které byly nalezeny v archivu Muzea hudby v Cascais. Česká účast v Portugalsku se uskuteční na základě podpory Ministerstva kultury ČR v odborné a produkční spolupráci s Českou hudební radou a Institutem umění – Divadelním ústavem.