Návrh připomínek MČ Praha 5 k novému Územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy – Metropolitnímu plánu

11/06/2018

Rada městské části Praha 5 schválila na svém mimořádném zasedání dne 8. 6. 2018 usnesením č. 25/772/2018 návrh zásadních připomínek a připomínek MČ Praha 5 k Metropolitnímu plánu.

Zásadní připomínky a připomínky k Metropolitnímu plánu budou předloženy Zastupitelstvu MČ Praha 5 dne 19. 6. 2018 ke schválení.

Souhrn návrhů všech zásadních připomínek a připomínek k Metropolitnímu plánu je zveřejněn zde .

Nebo je možné si vyhledat navržené obecné připomínky a konkrétní připomínky k jednotlivým lokalitám na níže uvedených odkazech.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě