Nařízení Ministerstva zdravotnictví s účinností od 24.9.2020

24/09/2020

S účinností od 24. září se z nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR mění otevírací doba restauračních zařízení. Po dobu dvou týdnů budou provozovny poskytující stravovací služby otevřeny od 6 do 22 hodin.

Nadále platí, že do provozoven bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení. Zákazníci jsou usazeni tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, a to s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. V případě jídla nebo pití s sebou a následné konzumace na místě je nutný odstup od jiných osob alespoň dva metry, kromě členů domácnosti.

Z rozhodnutí ministerstva se rovněž s účinností od 24. září snižuje maximální počet lidí účastnících se hromadných akcí. V případě akcí konaných ve venkovních prostorách je nově stanoven počet návštěvníků na 2 000. V případě akcí konaných ve vnitřních prostorách je pak maximální počet účastníků stanoven na 1 000 osob. Nadále platí sektorové rozdělení diváků, a to 1 000 osob/1 sektor u venkovních akcí a 500 osob/1 sektor u akcí pořádaných uvnitř. Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Toto nařízení neplatí pro schůze parlamentu, místních zastupitelstev, soudní jednání a konání trhů a veletrhů.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě