Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy s účinností od 14. 9. 2020

14/09/2020

S účinností od 14. září 2020 Hygienická stanice hlavního města Prahy nařizuje zajištění dezifinekčních prostředků v prostorách, která slouží k prodeji zboží a služeb. Provozovatelé takových společností jsou povinni dodržování hygienických opatření nařídit svým zaměstnancům a vyzývat k tomuto i své zákazníky. Hygienická stanice hl. m. Prahy dále zakazuje pohyb a pobyt v internátech a domovech mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky či studenty, a a to mimo místo ubytování (např. pokoj).

 

V platnosti zůstávají nařízení vydaná s účinností platnou od 12. září. V době od 0:00 hodin do 6:00 hodin je zakázáno se zdržovat v zařízeních provozujících stravovací služby. Nařízení se nevztahuje na provozovny sloužící ke stravování zaměstnanců či poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a na provozovny rychlého občerstvení.

 

V platnosti rovněž zůstává nařízení Pražské hygienické stanice, které nařizuje nošení ochranných roušek ve všech prostorách metra, nádražích budov, včetně nástupišť a budov sloužících k zabezpečení železniční dopravy. Povinnost chránit dýchací cesty též platí pro veškeré vnitřní prostory Letiště Václava Havla.

 

V neposlední řadě platí nařízení o nošení ochranných prostředků v prostorách obchodních center a všech provozoven určených k prodeji zboží.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě