Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 13/2020 s účinností k 24. 9. 2020

Hygienická stanice hl. m. Prahy nařizuje s účinností od 24. září 2020 do odvolání zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech společných vnitřních prostorech (mimo pokoje) internátů a domovů mládeže, školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Zároveň se ruší nařízení č. 9/2020 vydané 11. září 2020 Hygienickou stanicí hl. m. Prahy

Přílohy ke stažení